Sylwetka trenera

Elżbieta Szacka

Ratownik Medyczny Specjalista Pediatrii Ratunkowej. Prowadzi nastawione na przekazywanie praktycznych umiejętności warsztaty z zakresu pierwszej pomocy pediatrycznej. Absolwentka kierunku Ratownictwo Medyczne Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Facebook