Sylwetka trenera

Katarzyna Bober

Nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego. Posiada blisko 15 letnie doświadczeniem dydaktyczne. Na co dzień pracuje w jednym z podwarszawskich przedszkoli. Absolwentka Wydziału Nauk Pedagogicznych o specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Facebook